Akreditasyonlarımız

MID BELGELENDİRME

MID direktifi, üreticilerin, ölçü aletlerinin üretiminden, pazara sürme ve...

CE BELGELENDİRME

CE İşareti Fransızca ``Conformité Européenné`` kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.

ÜRÜN BELGELENDİRME

Türk Standartları, Uluslararası Standardlar ve Kalite Değerlerine uygunluk...

MUAYENE KONTROL VE GÖZETİM HİZMETLERİ

Üçüncü taraf (third party) gözetim hizmetleri vermekteyiz.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Elektriksel, boyut, kütle, hacim, optik kalibrasyon konularında EN ISO 17025'ten...

EĞİTİM HİZMETLERİ

Toplam Kalite Yönetimi, PCM (Proje Çevrim ve Yönetim Eğitimi)-AB Projeleri...

Kurumsallaşma,
kalite kültürü ve
mükemmellik arayışı.

SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma, kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir.
Kurumsal

Kalite kültürünün oluşması için misyon üstleniyoruz

1. Hedefimiz

Faaliyet alanın değişmesi ile yeni faaliyet alanı çerçevesinde çalışmalarına başlayan SASTEK A.Ş Akreditayona sahip laboratuvarlarının  ihtiyaca bağlı olarak kapsamını genişletmek ve sürekliliğini sağlamak ,var olan konularda  akreditasyon  çalışmalarını sürdürmek. Onaylanmış kuruluş çalışmalarının etkinliğini arttırmak.

2. Neler yapıyoruz?

Özel Sektör ve Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi alanlarında uzun yıllar hizmet vermiş, yetişmiş, deneyimli ve güvenilir uzman personel istihdam ederek,

Türk Üretim ve Hizmet Sektörünün ürettiği ürün, hizmetlerin kalite seviyesini yükseltmek ve insanların kalite kültürüne katkı sağlamak ve AB uyum sürecine katkıda bulunmak adına;

Türk Sanayiine hizmet vermek için yola çıkmıştır.

Ölçü Aletlerinin Muayene ve Belgelendirmesi kulvarında gerekli alt yapıyı kurarak önemli bir boşluğu dolduran SASTEK, yapacağı yenilikler ile diğer firmalara da örnek olacaktır.

3. Biz kimiz?

SASTEK 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Muayene ve Belgelendirme faaliyet alanına yönelen Firmamız; Şirketin Ana Sözleşmede Ticaret Ünvanını 2005 yılında “SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.

Sürekli Gelişme ve yenilikleri takip etmeyi politika edinen SASTEK;

 • SAS TEK’in faaliyetlerini şu alt başlıklarla özetleyebiliriz.:
 • Uygunluk Değerlendirme, Belgelendirme ve Raporlama,
 • Tip İnceleme ve Tasarım İnceleme Belgeleri ve bunların eklerini hazırlamak.
 • Ürün Belgelendirmelerini ve standarda uygunluk belgelendirmelerini yapmak,
 • Kalite ve Yönetim Sistemlerini Belgelendirmek,
 • Uzun süreli İç Tetkik ve incelemeler yapmak.
 • Muayene faaliyetlerini yapmak ve muayene sonuçlarını belgelendirmek.
 • Deney, Kalibrasyon, muayene işleri yapmak veya bunları başka kuruluşlara yaptırmak.
 • Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde her türlü gerekliliklerini yapmak ve-veya yaptırmak
 • Taşeronluk hizmetlerini denetlemek,
 • Üretim yeri incelemeleri yapıp sonuçlarını raporlamak ve-veya belgelendirmek.
 • Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri vermek,
 • Isı sayaçlarının periyodik kontrollerini yapmak
 • CE Markalama Hizmetleri, belgelendirmeleri ve ilgili yönetmelik gerektirdiğinde onaylama faaliyetlerinde bulunmak
 • Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi için Teknik Destek hizmeti vermek
 • AS 9100 Havacılık ve Uzay Yönetim Sistemi belgelendirmesi için uzman kadromuzla teknik destek hizmeti vermek