SASTEK A.Ş. 2001 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Muayene ve Belgelendirme faaliyet alanına yönelen Firmamız; Şirketin Ana Sözleşmede Ticaret Ünvanını 2005 yılında
“SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.
 

MİSYONUMUZ,

SASTEK A.Ş. Faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma, kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Belgelendirme, Laboratuvar, Muayene, Metroloji ve Eğitim faaliyetler alanına yönelen firmamız; Şirketin Ana Sözleşmesinde Ticaret unvanını 2005 yılında “SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.

Yönetim ve organizasyon yapısını akreditasyon kurallarına uygun olarak değiştirmiştir. Bu çerçevede gerekli altyapıyı hazırlamış ve faaliyetlere başlamıştır.

SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma ve kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ulusal, uluslararası, globalleşen boyutu, deneyimli ve uzman kadrosuyla faaliyet göstermektedir. Türk üreticisi ve tüketicisinin kalite şuurunun gerçekleşmesine katkıda bulunarak mamul ve hizmetlerde güvenlik şemsiyesinin oluşmasını üreticilerimizin Avrupa Müktesebatı çerçevesinde de karşılaştıkları teknik engellerin kalkmasında önemli görev yapmaktadır.

ÖZDEĞERLERİMİZ: -Gizlilik, -Objektiflik, -Doğruluk, -Güvenilirlik, -Tecrübe, -Bilgi Birikimi, -İnsan Odaklı Anlayış, -Katılımcılık, -Paylaşımcılık, -Özgüven

20.yüzyılın ikinci yarısında olmak üzere dünyada yeni düşünceler, ürünler, örgüt yapıları ve yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu hızlı değişimin temel nedenleri teknolojik gelişmenin hızlılığı, bilginin katlanarak artması, toplumların ve onları oluşturan bireylerin kültür ve bilgi düzeylerinin artması, sermayenin globalleşmesi, iletişimin artması, kolaylaşması sayılabilir. Bu süreçte; Endüstriyel açıdan bakıldığında hem tüketici tercih ve davranışları, hem de üretici tepkileri farklılaşmıştır. Tüm dünyada kabul gören küreselleşme rüzgarları, şirket ortaklıkları, teknoloji ve bilimin hızla ilerlemesi iş birliğindeki artışlar sonucunda bilgi ve insan odaklı düşünce sistemlerinin ve yönetim sistemlerinin gelişmesine de neden olmuştur.

Bu gelişmeler işletmeler arasında rekabet olgusunu gündeme getirmiş süreç içerisinde rekabet kavramı değişimlere uğramasına rağmen günümüz dünyasında acımasız boyutunu sürdürmektedir. Rekabetin tarihi süreci: üretim üstünlüğü, maliyet üstünlüğü, kalite üstünlüğü, hız üstünlüğü, kalite hız üstünlüğü, kalite hız ucuz ürün şeklinde yorumlanabilir.

İşletmeler; bu imhaca rekabette var olmak için temelde kalitenin de boyutları olan: Güvenilir, Uygun, Dayanıklı, Estetik, Zamanında teslim, Uygun fiyat, Servis olanakları gibi özellikleri bünyesinde bulunduran mamul üretmek veya hizmet vermek zorundadır.

Ülkemizde 1980 yılı sonrasında gümrük duvarlarının yıkılmasıyla rekabet unsuruyla tanışan şirketler, kurum ve kuruluşlar rekabetin dünyada sürekli değişim gösteren acımasız boyutuyla mücadele etmektedir.

Temelde rekabetin ana unsuru olan kalite sonu olmayan ve genel anlamda işletme ile sınırlı olmayıp yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir hayat tarzıdır. Kalite olgusu kültürel bir yaklaşımdır. Söz konusu bu yaklaşım eğitim ve öğrenme sürekli iyileştirmenin tüm faaliyetlerle bütünleşmesi hayatın her alanında başarıya giden yoldur.

Sürekli Gelişme ve yenilikleri takip etmeyi politika edinen SASTEK;

SAS TEK’in faaliyetlerini şu alt başlıklarla özetleyebiliriz.

Uygunluk Değerlendirme, Belgelendirme ve Raporlama, Tip İnceleme ve Tasarım İnceleme Belgeleri ve bunların eklerini hazırlamak.

Ürün Belgelendirmelerini ve standarda uygunluk belgelendirmelerini yapmak, Kalite ve Yönetim Sistemlerini Belgelendirmek, Uzun süreli İç Tetkik ve incelemeler yapmak.

Muayene faaliyetlerini yapmak ve muayene sonuçlarını belgelendirmek.

Deney, Kalibrasyon, muayene işleri yapmak veya bunları başka kuruluşlara yaptırmak.

Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde her türlü gerekliliklerini yapmak ve-veya yaptırmak Taşeronluk hizmetlerini denetlemek, Üretim yeri incelemeleri yapıp sonuçlarını raporlamak ve-veya belgelendirmek.

Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri vermek, Isı sayaçlarının periyodik kontrollerini yapmak CE Markalama Hizmetleri, belgelendirmeleri ve ilgili yönetmelik gerektirdiğinde onaylama faaliyetlerinde bulunmak Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi için Teknik Destek hizmeti vermek AS 9100 Havacılık ve Uzay Yönetim Sistemi belgelendirmesi için uzman kadromuzla teknik destek hizmeti vermek