TS EN ISO/IEC 17020 standardının gerekliliklerine uygun çalışan muayene firmalarının akreditasyonunu sağlayan belgedir. Yeterlilikleri denetlenip akredite olmak isteyen muayene kuruluşları bunun için TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu'na başvurur.

Yönetmelik ve Mevzuatlar

TS EN 17065

TS EN 17025

TS EN 17020