ANASAYFA / KURUMSAL / Hakkımızda

SASTEK A.Ş;

SASTEK 2001 yılında Ankarada kurulmuştur.

Muayene ve Belgelendirme faaliyet alanına yönelen Firmamız; Şirketin Ana Sözleşmede Ticaret Ünvanını 2005 yılında “SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirdi.

 

Yönetim ve organizasyon yapısını:

TS EN ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO - IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler, standartlarının öngördüğü şekilde kurmuş, gerekli altyapıyı hazırlamış ve faaliyetlere başlamıştır.

 

MİSYONUMUZ: SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme, kurumsallaşma, mükemmellik arayışında kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ulusal, uluslar arası, glokalleşen boyutu, deneyimli ve uzman kadrosuyla faaliyet göstermektedir. Türk üreticisi ve tüketicisinin kalite şuurunun gerçekleşmesine katkıda bulunarak mamül ve hizmetlerde güvenlik şemsiyesinin oluşmasını üreticilerimizin Avrupa Müktesebatı çerçevesinde de karşılaştıkları teknik engellerin kalkmasında önemli görev yapmaktadır.

 

ÖZDEĞERLERİMİZ: -Gizlilik, -Objektiflik, -Doğruluk, -Güvenilirlik, -Tecrübe, -Bilgi Birikimi, -İnsan Odaklı Anlayış, -Katılımcılık, -Paylaşımcılık, -Özgüven

20. yüzyılın ikinci yarısında olmak üzere dünyada yeni düşünceler, ürünler, örgüt yapıları ve yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu hızlı değişimin temel nedenleri teknolojik gelişmenin hızlılığı, bilginin katlanarak artması, toplumların ve onları oluşturan bireylerin kültür ve bilgi düzeylerinin artması, sermayenin globalleşmesi, iletişimin artması, kolaylaşması sayılabilir. Bu süreçte; Endüstriyel açıdan bakıldığında hem tüketici tercih ve davranışları, hem de üretici tepkileri farklılaşmıştır. Tüm dünyada kabul gören küreselleşme rüzgarları, şirket ortaklıkları, teknoloji ve bilimin hızla ilerlemesi işbirliğindeki artışlar sonucunda bilgi ve insan odaklı düşünce sistemlerinin ve yönetim sistemlerinin gelişmesinede neden olmuştur .

Bu gelişmeler işletmeler arasında rekabet olgusunu gündeme getirmiş süreç içersinde rekabet kavramı değişimlere uğramasına rağmen günümüz dünyasında acımasız boyutunu sürdürmektedir. Rekabetin tarihi süreci: üretim üstünlüğü, maliyet üstünlüğü, kalite üstünlüğü, hız üstünlüğü, kalite hız üstünlüğü, kalite hız ucuz ürün şeklinde yorumlanabilir.

İşletmeler; Bu imhacı rekabette var olmak için temelde kalitenin de boyutları olan : Güvenilir,Uygun,Dayanıklı,Estetik,Zamanında teslim,Uygun fiyat, Servis olanakları gibi özellikleri bünyesinde bulunduran mamul üretmek veya hizmet vermek zorundadır.

Ülkemizde 1980 yılı sonrasında gümrük duvarlarının yıkılmasıyla rekabet unsuruyla tanışan şirketler ,kurum ve kuruluşlar rekabetin dünyada sürekli değişim gösteren acımasız boyutuyla mücadele etmektedir.

Temelde rekabetin ana unsuru olan kalite sonu olmayan ve genel anlamda işletme ile sınırlı olmayıp yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir hayat tarzıdır.Kalite olgusu kültürel bir yaklaşımdır.Söz konusu bu yaklaşım eğitim ve öğrenme sürekli iyileştirmenin tüm faaliyetlerle bütünleşmesi hayatın her alanında başarıya giden yoldur.

SASTEK A.Ş. faaliyetleriyle profesyonelleşme kurumsallaşma, mükemmellik arayışında kalite kültürünün oluşması için önemli bir misyon üstlenmiştir. Ulusal, uluslar arası, glokalleşen boyutu, birikimli kadrosuyla, gizlilik, objektiflik, doğruluk, katılımcılık, bilgi ve insan odaklı anlayışıyla faaliyet göstermektedir.Türk üretci ve tüketicisinin kalite şuurunu gerçekleşmesine katkıda bulunarak mamül ve hizmetlerde güvenlik şemsiyesinin oluşmasını üreticilerimizin Avrupa Müktesabatı çercevesindede karşılaştıkları teknik engellerin kalkmasında önemli görev yapmaktadır.

 

SASTEK AŞ’nin hedefi;

Aralık 2017 de çalışmalarına başlanan Uluslararası Yasal MetrolojiÖrgütü OIML-CS nin pirimer Laboratuvarı olmayı gerçekleştirmek, ayrıca ISO EN 17065 -2012 standardından akretide olmaktır.

 

SASTEK,

Özel Sektör ve Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi alanlarında uzun yıllar hizmet vermiş, yetişmiş, deneyimli ve güvenilir Uzman personel istihdam ederek,

Türk Üretim ve Hizmet Sektörünün sunduğu ürün ve hizmetlerin kalite seviyesini yükseltme ve AB uyum sürecine katkıda bulunma adına;

Türk Sanayiine hizmet vermek için yola çıkmıştır.

Ölçü Aletlerinin Muayene ve Belgelendirmesi kulvarında gerekli alt yapıyı kurarak önemli bir boşluğu dolduran  SASTEK, yapacağı yenilikler ile diğer firmalara da örnek olacaktır.

 

Sürekli Gelişme ve yenilikleri takip etmeyi politika edinen SASTEK;

 • Sistem Belgelendirme kulvarında hizmet vermektedir.
 • SASTEK’in faaliyetlerini şu alt başlıklarla özetleyebiliriz.:
 • Uygunluk Değerlendirme, Belgelendirme ve Raporlama,
 • Tip İnceleme ve Tasarım İnceleme Belgeleri ve bunların eklerini hazırlamak.
 • Ürün Belgelendirmelerini ve standarda uygunluk belgelendirmelerini yapmak,
 • Kalite ve Yönetim Sistemlerini Belgelendirmek,
 • Uzun süreli İç Tetkik ve incelemeler yapmak.
 • Muayene faaliyetlerini yapmak ve muayene sonuçlarını belgelendirmek.
 • Deney, Kalibrasyon, muayene işleri yapmak veya bunları başka kuruluşlara yaptırmak.
 • Avrupa Birliği Yönetmelikleri çerçevesinde her türlü gerekliliklerini yapmak ve-veya yaptırmak.
 • Personel Belgelendirme hizmetlerinde bulunmak.
 • Taşeronluk hizmetlerini denetlemek,
 • Hizmet yeri Uygunluk belgeleri düzenlemek.
 • Üretim yeri incelemeleri yapıp sonuçlarını raporlamak ve-veya belgelendirmek.
 • Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri vermek,
 • CE Markalama Hizmetleri, belgelendirmeleri ve ilgili yönetmelik gerektirdiğinde onaylama faaliyetlerinde bulunmak.

 

Faaliyet Alanımızdaki Yönetmelikler

 • (2014-32-EU)- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 • (89-106-EEC)-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • (2006-95-EEC)-Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
 • 2009-142-EC-(90-396-EEC)-Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • (2004-108-EEC)-Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 2006-42-EC-(98-37-EC)-Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • (90-384-EEC)-Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • (95-16-EC)-Asansör Yönetmeliği
 • (90-385-EEC)-Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • (93-42-EEC)-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • (98-79-EC)-Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • (88-378-EEC)-Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
 • (89-686-EEC)-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği