ANASAYFA / HABERLER/ DUYURULAR

tesis-guvenlik-belgesi-3-tesis-guv.yazi.docx

24

Temmuz

2017

24

Temmuz

2017

TESİS GÜVENLİK BELGESİ

Genellikle her yılın Ocak ayında ,5201 sayılı Kanun gereğince yayımlanan Kontrole Tâbi Liste Kapsamında faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar ( Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmalar v.b) ile bu Yönergede tanımlı Gizlilik Dereceli projelerde yer almak isteyen kuruluşlar; ofisleri, iş yerleri veya tesisleri için, TESİS GÜVENLİK BELGESİ alma zorunluluğu vardır. Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili denetim yapma, belgeyi verme yetkisi Milli Savunma Bakanlığına aittir.

 

Ayrıca Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca düzenlenen belgeye Kişi Güvenlik Belgesi denir. Tesis Güvenlik Belgesi alınabilmesi için firmaların Kişi Güvenlik Belgesine aynı anda başvuru yapmaları zorunludur.

Başvuru belgelerini tamamlayan ve Kişi güvenlik belgeleri çıkan kuruluşlara ait tesislerin Denetim Heyeti vasıtasıyla denetlenmesi sonucu uygun bulunan kuruluşlara en fazla 5 yıl süre geçerli olmak üzere talep edilen Millî/NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi tanzim edilir.

 

İki çeşit Tesis Güvenlik Belgesi vardır:

 

Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi

NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesidir.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık ve Uzman Desteğimiz

 Firmaların Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini alabilmeleri için danışmanlığa ihtiyaç vardır. SASTEK A.Ş ile sözleşmenin imzalanmasından sonra  konu ile ilgili bir  uzman tarafından tesisin/firmanın fizibilitesi hazırlanır. Hazırlanmış yol haritasına göre , tespit edilen eksiklikler belirlenir. Tesis Güvenlik Belgesi başvuru dosyası ve Kişi Güvenlik belgesi başvuru dosyaları hazırlanır. Firmadan seçilecek Güvenlik koordinatörü ile birlikte başvurudan sonra yapılması gerekenler aşağıda belirtilen; önlemler üzerinde çalışmalara başlanır

 

·         Fizikî Güvenlik İçin Alınan Önlemler

·         Yangına Karşı Alınan Önlemler

·         Toplantı Odası/Odaları İçin Alınan Önlemler

·         Personel Güvenliği İçin Alınan Önlemler

·         Evrak, Doküman Ve Malzeme Güvenliği İçin Alınan Önlemler

·         Kontrollü Bölge/Bölgelerin Güvenliği İçin Alınan Önlemler

·         Kontrollü Oda Güvenliği İçin Alınan Önlemler

·         Bilgi Sistemleri İçin Alınan Önlemler

·         Ziyaretler

·         Alt Yüklenici Seçim Kriterlerinin belirlenmesi v.b.

 Tesis güvenlik belgesi şartları , TÖGEK ‘in hazırlanması, kullanılacak formlar, hazırlanması gereken dökümanlar, Kontrollü Oda ve Kontrollü Bölgenin hazırlanması, uyarı levhalarının hazırlanması, kullanılacak olan defterlerin hazırlanması, kartlı geçiş sisteminin hazırlanması, çevre tedbirlerinin alınması, personel dosyalarının hazırlanması,iç tetkik uygulamaları, personel eğitimleri , MSB ile olan yazışmalar ve Tesis Güvenlik uygulamaları hazırlanarak firmaya uygun bir sistem kurulur. Kurulmuş olan sistem, uzman danışmanımız tarafından uygulatılıp ara denetimler yapılır. Kişi güvenlik belgeleri çıktığında denetime hazır olunduğu Milli Savunma Bakanlığına yazı ile bildirilir. Denetim öncesi gerekli hazırlıkların yapılması ,denetim brifingi hazırlanması konularında da uzmanımız destek verecektir.Başvuru anından denetim sonrası belgelendirme sürecine kadar desteğimiz devam edecektir.

Unutmayın güven duygusu ve güvenlik hayatımızın önemli parametresidir.