ANASAYFA / SİSTEM BELGELENDİRME

 
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001 Belgelendirme
Kurumsallaşmanın en önemli göstergesi, iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmak.Birçok firma kurumsallaşma için harekete geçmektedir. Her firmanın kendine göre planı, programı ve stratejileri bulunmakta. Kurumsallaşmaya çalışan firmaların çoğu da kendi sistemlerinden memnun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Nitelikli bir kalite yönetim sistemi kurmak ise ancak ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini uygulamaktan geçmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurumsallaşma için iyi bir başlangıç olacaktır. ISO 9001:2015 standartları firmaların kendilerini geliştirip bir düzen ve disiplin içinde çalışmalarını sağlayacaktır.

Firmaların kurum içinde kurdukları ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası kalite yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur.

 

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme
Artık global pazarda var olabilmek insana ve çevreye verilen, değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanısıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Birçok kuruluş, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmaya ve bunu göstermeye başlamıştır.

Kuruluşların ISO 14001 çevre yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası kalite yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur.

 

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 18001 OHSAS
Son günlerde hızla artan işçi ölümleri sebebiyle işgüvenliği kavramı ülkemizde biraz daha ön plana çıkmış durumda. Türkiye\'de işgüvenliği deyince insanların aklına ne yazık ki sadece baret gelmektedir.

OHSAS\'ın bir amaç değil bir araç olduğunu unutmayalım. Pek çok şirketin (özellikle yabancı ortaklı) İSG \"İş Sağlığıve Güvenliği\" uygulamaları OHSAS\'ın üzerinde standartlara sahip. Ancak ilk adım olarak tüm işyerlerinde hiçdeğilse OHSAS\' ı kullanmak bu alanda çok yol kat edilmesine fırsat verecektir.

Firmaların kurdukları İSG sistemini OHSAS kriterlerine uygun hale getirmeleri kendilerine büyük katkı sağlayacaktır.

Firmaların kurum içinde kurdukları OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası standartlara uygun, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin uygulandığının güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermişolur.

 

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 13485:2016 MEDİKAL CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
T.C. Sağlık BakanlığıTedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08 Mayıs 2009 da yayınladığıbir yazı ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında \"Sınıf 1 diğer\" ve Vücut Dışında kullanılan (IV) Tıbbi TanıCihazlarıYönetmeliği kapsamında sadece uygunluk beyanıdüzenlemek suretiyle CE işaretiile markalanan Tıbbi Cihazların Türkiye\'de yerleşik üretici ve ithalatçılarından  13485 belgesine sahip olma zorunluluğu getirmektedir.

ISO 13485: 2016 Medikal Sektörü Kalite Yönetimi Standardı, ISO 9001:2015 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararasıbir standardıdır. Bu standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlıolarak müşteri ihtiyaçlarınıve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlamasıgereken bir kuruluşiçin kalite yönetim sistemi şartlarınıkapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmıştıbbi cihaz mevzuatışartlarını kolaylaştırmaktır.(Bir kuruluşun başarılıbir şekilde büyümesi ve ayakta kalmasıiçin sistematik, şeffaf ve işsüreçlerinin izlenebilir hale getirilebilesi ve kontrol edilmesi gerekir.)

Tıbbi Cihaz Üreticileri için Kalite Sistemi hizmetleri

 1. Genel Check-Up (Mevcut durumun analizi),
 2. Süreçlerin belirlenmesi,
 3. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi,
 4. Proje Yöneticisi ve Ekibini belirlenmesi,
 5. ISO 13485 Standart eğitimi,
 6. İç tetkik kalite denetçiliği eğitimi,
 7. Doküman gözden geçirme,
 8. Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi.

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanısıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarınıda kanıtlamak durumundadır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, içverimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşıyasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir.

Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlıolarak müşteri ihtiyaçlarınıve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarınıkarşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluşiçin kalite yönetim sistemi şartlarınıkapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmıştı,bbi cihaz mevzuat şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazıtip tıbbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.

TS-EN-ISO 13485:2016 standardı13485\'in son versiyonudur. ISO 9001:2015 proses yaklaşımı modelini esas almaktadır. ISO 13485:1996 ve 13488:1996 bu standardın proses yaklaşımınıesas almayan eski modelleridir.

(ISO 13485:1996 : ISO 9001:1994\' ü, ISO 13488:1996 : ISO 9002:1994\' üesas alınmaktadır.)

 

 • ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
ISO/TS 16949, mevcut Amerikan (ÛS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarını global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO Teknik Şartnamesidir.

Otomotiv sektöründe hizmet veren kuruluşların, ISO 16949 Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası otomotiv üretimi şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermişolur.

 

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenliği
ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ; ISO 22000:2006 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmişyeni bir standarttır. Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makine ve ambalaj üreticileri dâhil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.

Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümleri ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP (Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktalan) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.

Gıda sektöründe hizmet veren kuruluşlar, ISO 22000 Gıda Kalite yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek; Uluslararası Gıda Şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara göstermiş olur.

 

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bütün firmalar iş faaliyetlerini yürütmek için bir ya da birkaç formda bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilerin çoğu günümüzde elektronik ortamda stoklanır ve uygulanır ve bilgisayar ağı üzerinde firma çalışanları tarafından değiştirilir ki bunların çoğu alenidir. Bilginin güvenliği birçok alanda risk taşımaktadır. Şirketler verilerin çalınması durumunda bir felakete uğrama riskiyle güvende olamazlar. Elektronik ticarette özellikle uluslar arası ticarette hızlı bir gelişim mevcuttur ve bu durum bilgi güvenlik sisteminde bir iç kontrol uygulama gerekliliği doğurur.

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Sistemi olarak firmanın risk analizine organizasyonel bir bakışaçısı sağlar ve kontrol sistemi oluşturur. Belgelendirme için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tamamıyla dokümante edilmiş olmalı ve en az 3 aydır uygulanıyor olmalıdır. Belgelendirme aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

ISO 27001 BELGELENDİRME AŞAMALARI

Aşama 1
ISO 27001 soru listesinin tamamlanması. Bu soru listesi BELGELENDİRME için önemli bir yol göstericidir. Gerekliliklerin şirket tarafından uygulanmasına dair açık veriler elde edilmesini sağlar ve soru listesinden yola çıkarak uygun denetçi ve detaylı değerlendirme oluşturulur.

Aşama 2
Başvuru formu doldurulur tamamlanmış soru listesiyle gönderilir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dokümantasyonunun bir kopyası inceleme için gönderilir.

Aşama 3
Saha içi denetim gerçekleştirilir ve resmi rapor hazırlanır. Sertifikasyon için tavsiyeler bildirilir.

Aşama 4
Denetimin ardından herhangi bir düzeltici faaliyetten sonra, resmi belge basılır ve firma gözetim sürecine girer.

Aşama 5
Gözetim ziyaretleri yıllık yapılır (gözetim ziyaretleri başvuru aşamasında kararlaştırılır ve saha içi denetimin sonun da kesinleştirilir.) Adam gün sayıları sahanın ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yapısına bağlıdır.

ISO 27001 BELGELENDİRMESİNİN MALİYETİ
Firmaların çeşitliliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yapısının farlılıklarından dolayı belli bir maliyet hesaplanması zordur. Bu yüzden teklifler firmadan firmaya değişiklik gösterir. Daha detaylı bilgi için lütfen ofisimizle irtibata geçmekten çekinmeyin.

 

 • ISO 30000 Gemi ve Deniz Teknolojisi - Gemi Geri Dönüşüm Yönetim Sistemi Standardı
 • AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • CE İşareti (CE 1254)
 • Helal Gıda

Helal Gıda Belgesi Helal Gıda Nedir?
Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Helal\'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram\'dır. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. Birçok ürün için Helal ya da Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınırlandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).

Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar;
ekmek, meyve, su gibi.

Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar;
Şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi. Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler. Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

 1. Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler,
 2. Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar,
 3. Allah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar,
 4. Alkol ve sarhoş edici maddeler,
 5. Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları,
 6. Kan ve kandan yapılmış ürünler,
 7. Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler.

Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılmayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (Mashbooh).

Helal Belgesi (Sertifikası) Nedir?
Helal belgesi İslami kurallara (Safi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.

Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararasıbir belgedir.

Helal Belgelendirmenin (Sertifikasyonun) Faydaları Helal belgelendirme (sertifikasyon) hem üreticilere hem de tüketicilere şu yararları sağlar;

1. Tüketici güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilindi bir seçim yapma olanağını sağlar. Ayni zamanda sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler.Helal belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

2. İhracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, ürünlerini küresel helal gıda pazarına arz imkânı bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasınısağlamaktadır.

3. Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynızamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katıbir şekilde uygulandığına işarettir.

Helal Gıda Belgelendirme (Sertifikasyon) Süreci

Belgelendirme firmasına yazılı olarak ya da internet üzerinden Helal Belge başvurusunun yapılması.

Belgelendirme firmasıyla beraber helal belge kapsamındaki ürün tiplerinin ve içerdiği bileşen bilgilerinin gözden geçirilmesi.

Tesisin helal standardı kapsamında denetimi ve onaylanması(Bu kısım üretim ekipmanının gözden geçirilmesini, katılan bileşenlerin, temizlik prosedürlerinin, sanitasyonun ve çapraz bulaşma riskinin denetlenmesini içermektedir).

Kesimhaneler için; hayvanların tutulduğu alanların, bayıltma metodunun, doğru kesimin, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenlerin vb.nin helal standardı kapsamında denetimi ve gözden geçirilmesi.

Helal sertifikasyonu için gereken masrafın ve ücret içeriğinin belirlenmesi ve sözleşme yapılması

Masrafların ve ücretin ödenmesi.

Uygun bulunulması durumunda helal belgesinin (sertifikanın) hazırlanması.

Hizmet Alanı (Harita) Adresi

Hizmet Alanını Değerlendir?

5 Üzerinden Ortalama Puan 3 (3 Toplam Oy)

YORUM YAP

Not : E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.

YORUMLAR ( 0 )