ANASAYFA / PERSONEL BELGELENDİRME

 

PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

Toplumlar için ilerlemenin tek şartı bilgi ve bilginin etkin kullanılmasıdır. Bilgiyi üreten çalışanlar bu süreçte kendini geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve her an yeni bir fikir üretmek zorundadır.

Çalışana yapılan yatırım bu açıdan geleceğe yapılan yatırımdır. Sağlam temellerle ilerlemek isteyen her ülke, öncelikle  “insan” yatırımına önem vermektedir.

Tüm bu süreçte, iş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. Enstitümüz bu gereklilikten yola çıkarak-diğer tüm alanlarda olduğu gibi- gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek “Personel Belgelendirmesi” ile ilgili çalışmaları da yakından takip etmiştir.

Bu noktada, Personel Belgelendirme çalışmalarımız; Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ - European Organisation for Quality) Personel Belgelendirme Sistemine göre Uzman, Yönetici ve Tetkik Görevlisi Belgelendirmesi, Tahribatsız Muayene Uzmanı Belgelendirmesi, Kaynakçı Belgelendirmesi, İnceleme Uzmanı Belgelendirmesi, Mesleki Uzmanlıklar Belgelendirmesi olmak üzere beş ana başlıkta Şubat 2001 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu tarihten itibaren, Avrupa Kalite Teşkilatı’na Personel Belgelendirme alanında Ulusal Üye Organizasyon olarak onaylanmak amacı ile başvuruda bulunulmuş, TS EN 45013 " Personel Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler" --- TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Avrupa Kalite Teşkilatı Personel Belgelendirme Şeması'ndaki tüm gerekleri karşılayan bir sistem oluşturulmuş; belgelendirme ve eğitim çalışmaları devam etmiş ve 15 Temmuz 2001 tarihi itibari ile de Avrupa Kalite Teşkilatı Enstitümüzü Personel Belgelendirme Birimi üyesi olarak onaylamıştır.

Böylece Enstitümüz Avrupa Kalite Teşkilatı’nda ülkemizi temsil eden tek “Milli Kuruluş” olmuştur. Avrupa Birliği’ne girme sürecinde olan ülkemiz için, bu teşkilatın üyesi olarak onaylanmak, uluslararası platformda prestijimizi artırmıştır. Bu sayede belgelendirdiğimiz personel 30 ülkede tanınmaktadır.

Milli Akreditasyon kuruluşumuz olan Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK)2001 yılında faaliyete başlamasından sonra akredite olma çalışmaları başlamış ve 2002 yılında akreditasyon gerçekleşmiştir.

Faaliyet gösterdiğimiz belgelendirme kategorileri aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılmaktadır:

EOQ personel belgelendirme şeması kapsamında yer alan belgelendirme kategorileri

 • KALİTE UZMANI
 • KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ
 • KALİTE SİSTEMLERİ ADAY YÖNETİCİSİ
 • KALİTE TETKİK GÖREVLİSİ
 • KALİTE ADAY TETKİK GÖREVLİSİ
 • ÇEVRE SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ
 • ÇEVRE SİSTEMLERİ ADAY YÖNETİCİSİ
 • ÇEVRE SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ
 • ÇEVRE SİSTEMLERİ ADAY TETKİK GÖREVLİSİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ ADAY YÖNETİCİSİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ TETKİK GÖREVLİSİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ ADAY TETKİK GÖREVLİSİ
 • GIDA GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ
 • GIDA GÜVENLİĞİ ADAY TETKİK GÖREVLİSİ
 • GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM YÖNETİCİSİ
 • GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ADAY YÖNETİCİSİ

TÜRKAK akreditasyonu kapsamında belgelendirme kategorileri

 • KALİTE UZMANI
 • KALİTE SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ
 • KALİTE TETKİK GÖREVLİSİ
 • ÇEVRE SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ
 • ÇEVRE TETKİK GÖREVLİSİ
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TETKİK GÖREVLİSİ
 • TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ

 

 1.  PENETRANT MUAYENESİ (PT)
 2.  MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ (MT)
 3.  RADYOGRAFİK MUAYENE (RT)
 4.  ULTRASONİK MUAYENE (UT)
 5. GÖZLE MUAYENE (VT)
 6. GİRDAP AKIMLARI (ET)

 

 • KAYNAKÇI / KAYNAK OPERATÖRÜ
 • GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI
 • İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROLÖRÜ

Diğer Belgelendirme Kategorileri

 • ORGANİK TARIM KONTROLÖRÜ

Yukarıda belirtilen kategorilerde belgelendirilen kişilerin bu belgelendirme sayesinde rekabet gücü artmakta, iş olanakları genişlemektedir. Diğer taraftan belge sahibi personel, belgesinin devam edebilmesi için kişisel ve mesleki yeterliliğini sürekli geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluk kişinin ve iş yaşamındaki kalitenin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

İş yaşamınındaki kalitenin artması ekonominin de istikrara kavuşması anlamına gelecektir. Bu açıdan Personel Belgelendirme Sistemi ile SASTEK A.Ş. ekonominin gelişmesine ve toplumun kabuk değiştirmesine yardımcı olan bir mekanizmayı daha hayata geçirmiştir.

Belgelenen personel sayısının artması insana ve bilgiye verilen önceliğin artmasıdır. Bu yüzden belgelenen her bir personel geleceğe yapılan akıllı bir yatırımdır.

Hizmet Alanı (Harita) Adresi

Hizmet Alanını Değerlendir?

5 Üzerinden Ortalama Puan 0 (0 Toplam Oy)

YORUM YAP

Not : E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.

YORUMLAR ( 0 )