Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Deney B: Kuru Sıcaklık deneyleri TS EN 60068-2-2
EN 60068-2-2
Deney A: Soğuk deneyleri TS EN 60068-2-1
EN 60068-2-1
Deney Eh: Çekiç deneyleri
(0,2J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1J değerleri için)
TS EN 60068-2-75
EN 60068-2-75
Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) deneyleri TS 3033
EN 60529
EN 60529/A1
Deney Sa: Yeryüzündeki Seviyesine Benzeştirilen Güneş Isınması Deneyleri TS EN 60068-2-5
EN 60068-2-5
Deney Fc: Titreşim (Sinüs Biçimli) deneyleri TS EN 60068-2-6
EN 60068-2-6
Deney Db: Yaş sıcaklık, çevrimli (12 saat+ 12 saat çevrimi) deneyleri TS EN 60068-2-30
EN 60068-2-30
Deney Cab: Yaş sıcaklık, kararlı durum deneyleri TS EN 60068-2-78
EN 60068-2-78
Deney Ea ve Kılavuz: Mekanik Darbe deneyleri TS EN 60068-2-27
EN 60068-2-27
Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm 2-11: Kızaran/Sıcak Telin Esas Alındığı Deneyi metotları-Nihai Ürünler için kızaran tel ile Alevlenebilirlik Deneyi metodu kızaran tel ile TS EN 60695-2-11
EN 60695-2-11
Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)