MID Belgelendirme nedir?

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (MID)   2014/32/AB

Üreticilerin, ölçü aletlerinin üretiminden, pazara sürme ve kullanıma koyulmasına kadar ki süreçte yerine getirilmesi zorunlu olan gereksinimleri içermektedir.

Direktif, ölçüm aletlerini çalıştıran veya onlara yakın çalışan insanların sağlığı ve güvenliği konusundaki esasları içerir.

MID kapsamındaki ölçü aletleri nelerdir?

MID Kapsamında yer alan ürünler

 • MI 001 Su ölçüm cihazları
 • MI 002 Gaz Ölçerler ve Hacimsel Çevrim Cihazları
 • MI 003 Aktif Elektrik Enerjisi Ölçüm Cihazları
 • MI 004 Isı Ölçüm Cihazları
 • MI 005 Su Dışındaki Sıvılar için Miktar Ölçüm Cihazları
 • MI 006 Otomatik Tartı Aletleri
 • MI 007 Taksimetreler
 • MI 008 Materyal Ölçüm Cihazları
 • MI 009 Boyutsal Ölçüm Cihazları
 • MI 010 Egzoz Gazı Analiz Cihazları

MID kapsamında üreticiyi neler beklemektedir?

Ölçü Aleti üreticileri ilk olarak, ürününün hangi modülde uygunluk değerlendirmesinin yapılacağına karar vermelidir. Modüller, Uygunluk Değerlendirmesi Prosedürleri olup MID direktifi eklerinde verilmiştir. MID, Uygunluk Değerlendirmesi için birden fazla modül seçeneği sunmuştur.

İkinci olarak, üretici uygunluk değerlendirmesi için hangi kuruluşa başvurulacağını seçmelidir. Uygunluk Değerlendirmesi mutlaka Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmalıdır.

MID Kapsamında bulunan ürünler CE markası taşımak zorundadır.

Yeni yaklaşım direktifleri kapsamında bulunan ürünler CE İşareti ve Metrolojik işaret  taşımak zorundadır.

Onaylanmış Kuruluş nedir?

Onaylanmış Kuruluş, MID direktifi kapsamındaki Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerini gerçekleştirmede gerekli teknik yeterliliği, bağımsızlığı, tarafsızlığı, güvenilirliği konusunda Üye Devletler tarafından onaylanan kuruluşlardır

SASTEK MID faaliyetleri nelerdir?

Gerekli teknik birikime sahip SASTEK, tarafsızlığı, bağımsızlığı, güvenilirliği ve uzman kadrosu ile ISO 17021, ISO17025 ISO 17065 Standart konularında TURKAK dan akreditedir.

TURKAK tarafından akredite olan SASTEK Avrupa Komisyonu tarafından da atanarak NANDO sayfasında
NB: 2759 numarasıyla yerini almıştır. B, D, F Modüllerinde belgelendirme yapmaktadır.

Kapsamımız aşağıdadır.
Ürün Grubu,

 • MI-001 SU SAYAÇLARI
 • MI-002 GAZ SAYAÇLARI VE HACİM DÖNÜŞTÜRME CİHAZLARI
 • MI-003 AKTİF ELEKTRİK ve ENERJİ SAYAÇLARI
 • MI-004 ISI ÖLÇERLER (KALORİMETRE)
 • MI-005 SU DIŞINDAKİ SIVILARIN MİKTARLARININ SÜREKLİ VE DİNAMİK ÖLÇÜMÜ İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ
 • MI-006 OTOMATİK TARTI ALETLERİ
 • MI-007 TAKSİMETRELER
 • MI-009 ÇOK BOYUTLU ÖLÇÜM ALETLERİ

Ürün/Kullanım Amacı/Ürün Gamı Prosedür/Modüller Yönetmeliğin Ekleri veya İlgili Maddeleri,

Su Sayaçları,

(EK III MI-001) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları,

(EK IV MI-002) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Aktif Elektrik Enerji Sayaçları,

(EK V MI-003) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Isı Sayaçları,

(EK VI MI-004) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü İçin Ölçme Sistemleri,

(EK VII MI-005) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Otomatik Tartı Aletleri,

(EK VIII MI-006) AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Taksimetreler,

AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

Boyutsal Ölçüm Cihazları,

AB Tip İncelemesi (Modül B) Ek II, İmalat Sürecine İlişkin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül D) Ek II, Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı (Modül F) Ek II

MID kapsamında hangi deneyler gerekmektedir?

Ölçü aletlerinin MID gereksinimlerine uyumluluğunu kanıtlamak için OIML veya Avrupa standartlarında geçerli olan deneyler gerçekleştirilir.

Tip Onay (B Modülü)

*Tip onayı, bir yasal ölçüm cihazının ölçüm işlevini veya yeteneklerini etkileyebilecek, tüm önemli elemanlarının yapı, malzeme kalitesi, ve teknik karakteristiklerinin değerlendirilmesi ve onaylanması için uygulanan prosedür anlamına gelir.

Ölçüm cihazının kararlılığını sağlamak ve işlem yapan her iki tarafın haklarını korumak için, zaman içinde kayma eğiliminde olan bir yasal ölçüm cihazının, doğrulamadan geçmeden önce tip onayından geçirilmesi gereklidir.

*Tip onayı, bir yasal ölçüm cihazının ölçüm işlevini veya yeteneklerini etkileyebilecek, tüm önemli elemanlarının yapı, malzeme kalitesi, ve teknik karakteristiklerinin değerlendirilmesi ve onaylanması için uygulanan prosedür anlamına gelir.

Ölçüm cihazının kararlılığını sağlamak ve işlem yapan her iki tarafın haklarını korumak için, zaman içinde kayma eğiliminde olan bir yasal ölçüm cihazının, doğrulamadan geçmeden önce tip onayından geçirilmesi gereklidir.

Ürünün üzerine CE ve Metrolojik işaret eklenebilmesi için Tip onay (B Modülü) haricinde hangi modüller alınabilir?

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000’nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin,
[ISO 9000’nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)]
varlığı denetlenir.

Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.

MID BelgelendirmeCE BelgelendirmeYönetim Sistemleri BelgelendirmeÜrün BelgelendirmeLaboratuvar HizmetleriEğitim HizmetleriMuayene Kontrol ve Gözetim Hizmetleri